About us

Tập đoàn Hưng Thịnh

Employment Information

Chuyên Viên Kiểm Soát Khối Lượng Xây Dựng

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ Competitive
Deadline to apply 25/06/2021
Industry Architect , Civil / Construction
Experience 4 - 0 Years

Location

Binh Dinh

Tập đoàn Hưng Thịnh

$ Competitive

  • Binh Dinh

Tập đoàn Hưng Thịnh

$ Competitive

  • Binh Dinh

CÔNG TY CỔ PHẦN CITICS

$ 7 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi | Binh Dinh | Khanh Hoa

Outward Bound Vietnam

$ Competitive

  • Binh Dinh

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam - PVcomBank

$ 10 Mil - 20 Mil VND

  • Binh Dinh

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội ( SHB )

$ Competitive

  • Ha Nam | Binh Dinh | Quang Ngai

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam - PVcomBank

$ Competitive

  • Binh Dinh

Alphanam Group

$ Competitive

  • Binh Dinh | South Central Coast

Công ty Cổ phần Tập đoàn NextTech

$ 8 Mil - 18 Mil VND

  • Khanh Hoa | Binh Thuan | Binh Dinh

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội ( SHB )

$ Competitive

  • Ha Nam | Binh Dinh | Quang Ngai