language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Similar jobs View all

www.datxanh.vn

Tập đoàn Đất Xanh  (Mã CK: DXG – HOSE), Website: www.datxanh.vn - hiện đang hoạt động trong lĩnh vực Bất động sản - Tài chính - Xây dựng Tập đoàn ĐẤT XANH (Mã CK: DXG – HOSE) hiện đang... Detail

Chuyên viên kiểm soát MEP

Employment Information

Benefits

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

- Thực hiện kiểm soát các hoạt động liên quan đến MEP tại các dự án, các phòng\ban Tập đoàn Đất Xanh và các đơn vị thành viên.
- Thực hiện kiểm soát thường xuyên tại công trường và báo cáo cho Trưởng bộ phận, Kiểm soát hoạt động Xây dựng và Trưởng ban Kiểm soát nội bộ.
- Cảnh báo rủi ro liên quan đến các hoạt động xây dựng tại Tập đoàn Đất Xanh (gồm cả môi trường bên ngoài và bên trong).
- Báo cáo và cảnh báo kịp thời các hoạt động và các rủi ro phát hiện trong quá trình kiểm soát; Đồng thời đề xuất các giải pháp thực hiện, cải tiến (nếu có).
- Đề xuất, hỗ trợ các phòng\ban liên quan, đơn vị thành viên soạn thảo bổ sung, điều chỉnh nội dung các quy chế, quy định, quy trình có liên quan đến hoạt động Xây dựng.
- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các phòng\ban, đơn vị thành viên thực hiện các kiến nghị của Ban Kiểm soát nội bộ và đề xuất các giải pháp xử lý sai phạm, giảm thiểu rủi ro, nâng cao hiệu quả hoạt động.
- Thực hiện kiểm soát các hoạt động khác liên quan đến Xây dựng/Phát triển dự án theo chỉ đạo của TBP. KSHĐXD và TB. KSNB.

Job Requirement

1) Yêu cầu về chuyên môn

- Am hiểu luật xây dựng, các thủ tục pháp lý liên quan đến xây dựng, MEP;
- Có kinh nghiệm trong công tác quản lý thiết kế, chọn thầu và thi công các dự án nhà cao tầng, hạ tầng và khu công nghiệp.

2) Năng lực/ kỹ năng

- Khả năng nhận diện rủi ro tốt
- Tinh thần trách nhiệm cao
- Quyết đoán trong công việc.
- Tác phong làm việc chuyên nghiệp
- Khả năng chịu áp lực công việc tốt
- Không ngại đi công tác ngoài công trường.
- Trung thực, hòa đồng, vui vẻ và có tinh thần hỗ trợ hợp tác

More Information

  • Experience: 3 - 6 Years

Chuyên viên kiểm soát MEP

Tập Đoàn Đất Xanh

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts