language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Công Ty CP Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận - PNJ

CHUYÊN VIÊN KIỂM SOÁT NỘI BỘ - CẦN THƠ

Công Ty CP Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận - PNJ
Updated: 14/03/2019

Employment Information

Benefits

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

1. Soạn thảo, xem xét về tính nhất quán, phù hợp với các yêu cầu cần tuân thủ của hệ thống, tính khả thi, hiệu lực và hiệu quả,.. của tất cả các văn bản tài liệu theo trách nhiệm được phân công.

2. Tìm hiểu và nghiên cứu các quy định, chính sách của nhà nước liên quan đến pháp luật về quản lý thuế, tài chính kế toán, quản lý thị trường,… đề xuất cập nhật vào tài liệu quản lý của công ty.

3. Xây dựng, thực hiện kế hoạch kiểm tra kiểm soát chi tiết, kế hoạch đánh giá cửa hàng chuẩn theo phạm vi được phân công.

4. Lập báo cáo kết quả kiểm tra, đánh giá chi tiết và tổng hợp theo phạm vi được phân công.

5. Hướng dẫn các đơn vị tầm quan trọng, ý nghĩa của việc tuân thủ các yêu cầu quản lý của công ty; Phối hợp với các phòng ban liên quan để xác định hành động khắc phục phòng ngừa & cải tiến để nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị, của công ty.

6. Kiểm tra kết quả thực hiện hành động khắc phục phòng ngừa những điểm không phù hợp của các đơn vị.

7. Báo cáo kết quả kiểm tra về lãnh đạo phòng, cảnh báo rủi ro và tham mưu các biện pháp khắc phục phòng ngừa, đề xuất các khuyến nghị cải tiến.

8. Lập báo cáo theo sự phân công của Trưởng bộ phận Kiểm soát nội bộ và giám đốc chi nhánh.

9. Đề xuất hệ thống các chỉ số đo hiệu quả các quy trình/quá trình trọng yếu trong hoạt động của đơn vị.

11. Thu thập số liệu đo lường, đánh giá các chỉ số này.

12. Đề xuất các khuyến nghị cải tiến để nâng cao hiệu quả hoạt động.

Job Requirement

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

-     Bằng cấp: Cử nhân - Chuyên ngành: tài chính, kế toán, kiểm toán.

-     Trình độ ngoại ngữ (nếu cần):  Anh văn

-      Các học vấn khác cần cho ngành nghề:  hiểu biết về tiêu chuẩn ISO 9001, 5S.

CÁC KINH NGHIỆM LIÊN QUAN

-     Số năm kinh nghiệm liên quan: 3 năm làm việc trong công tác kiểm soát nội bộ, kiểm toán.

-      Các kinh nghiệm làm việc có liên quan đến công việc hiện tại: hiểu về sản xuất, kinh doanh trang sức/ sản phẩm cao cấp, thời trang.

CÁC KỸ NĂNG

-     Kỹ năng công việc: Thông thạo Excel, Word văn phòng,  Powerpoint.

-      Kỹ năng mềm: Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục; Kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng phân tích, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng lập kế hoạch

More Information

 • Job type : Permanent

Company Overview

Công Ty CP Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận - PNJ

http://tuyendung.pnj.com.vn/viCompany size: 5500 - 6000
PNJ là thương hiệu hàng đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực chế tác và bán lẻ trang sức bằng vàng, bạc, đá quý. Sản phẩm PNJ ngày càng được các nước tại thị...Detail

Similar jobs

CHUYÊN VIÊN KIỂM SOÁT NỘI BỘ - CẦN THƠ

Công Ty CP Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận - PNJ

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts