language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Chuyên Viên Kiểm Soát Nội Bộ - Làm Việc Tại HCM

Updated: 17/03/2020

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Employee Shuttle Service
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

 • Giám sát, kiểm tra, kiểm soát các hoạt động tài chính kế toán/ hoạt động kinh doanh tại Công ty
 • Thực hiện các báo cáo định kỳ (tuần/tháng/quý/năm) theo theo quy chế quản lý
 • Rà soát, thẩm định các đề xuất mua hàng, phương án kinh doanh,... của Công ty và đưa ra ý kiến tư vấn;
 • Kiểm tra, rà soát việc thực hiện các quy trình, quy định nội bộ của Công ty, chủ động tham gia xây dựng quy trình nội bộ nhằm cải thiện hiệu quả hoạt động;
 • Chịu trách nhiệm hướng dẫn và hỗ trợ về công tác hạch toán kế toán, hỗ trợ trong công tác thanh tra quyết toán thuế của các Công ty Thành viên trong Tập đoàn;
 • Tham gia thẩm định ngân sách hàng năm cho các Công ty thành viên, thực hiện công tác kiểm toán nội bộ định kỳ;
 • Bảo quản, lưu trữ, quản lý hồ sơ tài liệu,… thuộc công việc của Phòng theo đúng quy định, quản lý các trang thiết bị, tài sản của đơn vị được Công ty giao;
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cấp quản lý phân công.

Job Requirement

 • Trình độ: Tốt nghiệp từ Đại học trở lên các chuyên ngành: Kế toán - Tài chính, Kiểm toán;
 • Ít nhất 02 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tài chính - Kế toán;
 • Nắm vững các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán, kiểm soát nội bộ và luật thuế hiện hành;
 • Tư duy logic, khả năng phát hiện những rủi ro trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
 • Thành thạo các kỹ năng kiểm tra, có khả năng tổng hợp đưa ra kết luận xác thực;
 • Kỹ năng giao tiếp, khả năng làm việc độc lập, tự tổ chức, sắp xếp xây dựng kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ được phân công, kỹ năng làm việc nhóm;
 • Trung thực, có tinh thần trách nhiệm, cần cù, kiên nhẫn, chịu khó, chuyên tâm với côn

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: Unlimited
 • Job type : Permanent

Similar jobs

Chuyên Viên Kiểm Soát Nội Bộ - Làm Việc Tại HCM

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts