language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Chuyên Viên Kiểm Soát Nội Bộ

Công Ty TNHH MTV TNI Corporation
Updated: 20/05/2019

Employment Information

Benefits

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

- Theo dõi, đánh giá, phân tích, nhận diện rủi ro, sự tuân thủ liên quan đến pháp luật, chính sách, quy trình nội bộ của công ty

- Thực hiện hoạt động kiểm soát nội bộ theo kế hoạch, chỉ đạo từ ban giám đốc

- Đưa khuyến nghị, cải tiến dựa trên kết quả phân tích, đánh giá rủi ro, kết quả kiểm soát

- Hỗ trợ các phòng ban trong việc soạn thảo, ban hành các chính sách, quy định và quy trình hoạt động.

- Học hỏi, cải thiện chuyên môn, kỹ năng hỗ trợ trong công việc

- Và các công việc khác do TBP yêu cầu theo từng thời điểm.

Job Requirement

- Ít nhất 2 năm kinh nghiệm tại vị trí kiểm soát nội bộ (ưu tiên đã làm công ty thuộc ngành FMCG)

- Hiểu về hệ thống bán hàng phân phối

- Tốt nghiệp ĐH trở lên chuyên ngành Kế toán - Kiểm toán, Tài chính, Kinh tế..

More Information

  • Degree: College
  • Age: 24 - 28
  • Gender: Female
  • Job type : Permanent

Company Overview

Công Ty TNHH MTV TNI Corporation

www.tnikingcoffee.comCompany size: 100-499
TNI Corporation is established in 2015 in Vietnam with representative offices in Singapore, China, US and we aim to expend business to the other...Detail

People who applied to this job also applied to:

Chuyên Viên Kiểm Soát Nội Bộ

Công Ty TNHH MTV TNI Corporation

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts