language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Chuyên Viên Kiểm Soát Nội Bộ

Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Nhựa Duy Tân
Updated: 22/07/2019

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Employee Shuttle Service
 • Incentive bonus
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

 • Thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch kiểm soát đã được Chủ Nhiệm KSNB/ Giám đốc KSNB phân công và chịu trách nhiệm trước Chủ Nhiệm KSNB/ Giám đốc KSNB về chất lượng, tính trung thực, hợp lý của kết quả công việc.
 • Khách quan và đề cao tính độc lập trong hoạt động kiểm soát, không ngừng nâng cao năng lực chuyên môn, cập nhật kiến thức, giữ gìn đạo đức nghề nghiệp.
 • Tuân thủ nguyên tắc bảo mật số liệu, tài liệu đã được kiểm soát, ngoại trừ trường hợp ban lãnh đạo công ty yêu cầu cung cấp.
 • Phối hợp, hỗ trợ Chủ Nhiệm KSNB/ Giám đốc KSNB thực hiện các nhiệm vụ và các mục tiêu về tài chính kế toán do Ban lãnh đạo đặt ra trong từng thời kỳ.
 • Tham gia xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm soát của Ban KSNB.
 • Tham gia xây dựng các văn bản về chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực kiểm soát được phân công.
 • Tương tác nội bộ nhằm tối ưu hóa công việc theo sự chỉ đạo của cấp trên.
 • Tương tác với các thành viên trong Ban KSNB để hiểu rõ hệ thống vận hành quản trị rủi ro của các Khối chức năng và các Công ty thành viên đang có những rủi ro cần củng cố thông qua 3Qs để tái lập, bổ sung/làm mới.
 • Lập kế hoạch tuần/Mục tiêu kiểm soát/Đề xuất đến Chủ Nhiệm KSNB/ GĐ KSNB.
 • Tổng kết & lập báo cáo tuần.
 • Theo dõi tiến độ thực hiện các cam kết của các Khối chức năng và các Công ty thành viên về việc thực hiện các hành động thay đổi theo nội dung của Báo Cáo Kiểm Toán đã thống nhất.
 • Tổng kết & lập báo cáo tháng/Mục tiêu kiểm soát/Đề xuất đến Chủ Nhiệm KSNB/ GĐ KSNB

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học chính quy chuyên ngành: Kế toán kiểm toán/Kinh tế/Tài Chính hoặc các ngành có liên quan.
 • Trên 3 năm kinh nghiệm tại các công ty kiểm toán, ưu tiên các công ty kiểm toán nước ngoài thuộc top 10.
 • Ưu tiên Nam ứng viên.
 • Có hiểu biết về các hệ thống quản lý, hệ thống ISO.
 • Mạnh mẽ, quyết đoán, thận trọng, bảo mật.
 • Có tinh thần làm việc theo nhóm.
 • Tuân thủ nguyên tắc bảo mật số liệu, tài liệu đã được kiểm soát, ngoại trừ trường hợp Ban Lãnh Đạo công ty yêu cầu cung cấp.

More Information

 • Job type : Permanent

Company Overview

Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Nhựa Duy Tân

https://tuyendung.duytan.com/Company size: 4000 - 6000
Công Ty Nhựa Duy Tân chuyên sản xuất trong lĩnh vực sản phẩm gia dụng, bao bì các loại, sản phẩm PET, và khuôn mẫu chính xác, và là một trong những công ty...Detail

People who applied to this job also applied to:

Chuyên Viên Kiểm Soát Nội Bộ

Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Nhựa Duy Tân

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts