About us

Công ty MAIC & Vietfirst Group

Employment Information

Chuyên viên Kiểm soát nội bộ

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ Competitive
Deadline to apply 12/02/2021
Industry Administrative / Clerical , Accounting / Auditing / Tax
Experience 4 - 6 Years

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Dịch Vụ Đất Xanh Miền Nam

$ 20 Mil - 25 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần In Holdings

$ 10 Mil - 12 Mil VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN UNIS

$ 8 Mil - 10 Mil VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN UNIS

$ 8 Mil - 10 Mil VND

  • Ho Chi Minh

NEM FURNITURE CO.,LTD

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công ty Cổ Phần Garmex Sài Gòn

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VIỆT AN

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Vacxin Việt Nam

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Điện Gia Lai

$ Competitive

  • Ho Chi Minh