language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Chuyên Viên Kiểm Soát Thiết Kế Kiến Trúc và Chuyên Viên Kiểm Soát Thiết Kế Kết Cấu

Công Ty Cổ Phần Phát Triển Bất Động Sản Phát Đạt
Updated: 14/06/2018

Employment Information

Benefits

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Salary review
  • Seniority Allowance
  • Annual Leave

Job Description

Thực hiện các công việc liên quan đến các Dự án được phân công như sau:
a. Tiếp nhận, nghiên cứu và nắm vững chương trình dự án được phê duyệt, các bản đồ xác định ranh và hiện trạng dự án, các khảo sát địa chất, các hồ sơ / tài liệu và nhiệm vụ liên quan thiết kế quy hoạch, thiết kế kiến trúc/thiết kế kết cấu
b. Nghiên cứu, nắm vững và cập nhật các quy chuẩn, tiêu chuẩn liên quan đến các bộ môn kỹ thuật do mình phụ trách theo quy định của pháp luật và/ hoặc quy định Công ty.
c. Lập và/hoặc kiểm tra (Nhà thầu tư vấn thiết kế lập) nhiệm vụ quy hoạch, thiết kế kiến trúc/nhiệm vụ thiết kế kết cấu
d. Tham gia công tác đấu thầu dịch vụ tư vấn thiết kế (thiết kế, thẩm tra,…):
e. Nghiên cứu và nắm vững phạm vi dịch vụ, phương thức thanh toán, ... của hợp đồng dịch vụ tư vấn thiết kế đã được ký kết (đặc biệt là nội dung có liên quan đến công việc phụ trách).
f. Cung cấp và cập nhật thông tin, dữ liệu của dự án cho các nhà thầu dịch vụ thiết kế quy hoạch, thiết kế kiến trúc/thiết kế kết cấu theo thỏa thuận trên hợp đồng.
g. Xem xét, đánh giá và có ý kiến tham mưu về kế hoạch thực hiện công việc do nhà thầu dịch vụ tư vấn thiết kế đệ trình có liên quan đến công việc phụ trách.
h. Theo dõi, đôn đốc nhà thầu dịch vụ tư vấn thiết kế thực hiện công việc theo kế hoạch đã được phê duyệt và hợp đồng, phụ lục hợp đồng đã được ký kết đối với các nội dung liên quan đến công việc phụ trách.
i. Kiểm tra, lập báo cáo đánh giá sản phẩm thiết kế/sản phẩm thiết kế kết cấu
của nhà thầu dịch vụ tư vấn thiết kế về sự phù hợp với các yêu cầu trên hợp đồng, các quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy định của pháp luật; phương pháp tính toán thiết kế; hiệu quả của giải pháp thiết kế (sơ đồ tính toán, tiêu chuẩn áp dụng, vật liệu sử dụng) và có ý kiến khuyến cáo /tham mưu giải pháp.
j. Soạn lập tài liệu kỹ thuật phục vụ bán hàng Dự án (Kiểm Soát Thiết kế Kiến Trúc)
k. Ghi chép/lập biên bản với các nhà thầu dịch vụ tư vấn thiết kế đối với các vấn đề trong phần việc phụ trách và phối hợp cung cấp thông tin cho các bộ phận liên quan trong Phòng Quản lý Thiết kế.
l. Cập nhật thông tin, đánh giá, có ý kiến trình các thay đổi, phát sinh liên quan công tác thiết kế/thiết kế cơ điện so với hợp đồng/ phụ lục hợp đồng / kế hoạch.
m. Tham gia xử lý các vấn đề phát sinh liên quan công việc phụ trách trong quá trình thực hiện hợp đồng dịch vụ tư vấn thiết kế.
n. Kiểm tra xác nhận hồ sơ và nghiệm thu sản phẩm thiết kế, đánh giá tỷ lệ % khối lượng công việc hoàn thành của nhà thầu dịch vụ tư vấn thiết kế liên quan đến công việc phụ trách.
o. Cung cấp bản vẽ, hồ sơ giải trình kỹ thuật cho công tác xin phép đấu nối hạ tầng và/hoặc khi có yêu cầu từ các Phòng/ Ban có liên quan.
p. Kiểm tra công tác quản lý thiết kế phần quy hoạch, kiến trúc/thiết kế phần xây dựng trong giai đoạn thi công (giám sát tác giả, kiểm soát/đề xuất thay đổi,…) và giai đoạn hoàn công để bàn giao đưa vào sử dụng.
q. Cập nhật Nhật ký dự án và lập các báo cáo chuyên môn theo yêu cầu của Giám đốc Thiết kế Dự án và/hoặc Trưởng Bộ phận Kiến trúc/Trưởng Bộ phận Kết cấu.
r. Soạn thảo và quản lý các tài liệu/hồ sơ liên quan đến công việc phụ trách.

Job Requirement

- Học vấn: Tốt nghiệp đại học các ngành kiến trúc, quy hoạch/xây dựng dân dụng- kết cấu công trình.
o Có chứng chỉ hành nghề thiết kế phù hợp lĩnh vực chuyên môn.
- Kinh nghiệm: Có 04 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
o Kiến thức và kinh nghiệm về quản lý quy hoạch, có kiến thức pháp luật liên quan đến quy hoạch – thiết kế/xây dựng các công trình dân dụng và kết cấu công trình, đặc biệt kết cấu công trình cao tầng.
- Kỹ năng: 
o Anh văn Trung cấp (TOEIC từ 300).
o Biết sử dụng các tính năng cơ bản tin học văn phòng và ứng dụng tốt các phần mềm chuyên dụng trong công việc thiết kế.
o Giao tiếp, trình bày, thuyết phục và đàm phán tốt

More Information

  • Degree: Bachelor
  • Age: 24 - 38
  • Job type : Permanent

Company Overview

Công Ty Cổ Phần Phát Triển Bất Động Sản Phát Đạt

www.phatdat.com.vnCompany size: 499
Công Ty CP Phát Triển Bất Động Sản Phát Đạt là chủ đầu tư các dự án Căn hộ cao cấp, Trung tâm thương mại The EverRich I và The EverRich II... Hiện nay...Detail

Similar jobs

Chuyên Viên Kiểm Soát Thiết Kế Kiến Trúc và Chuyên Viên Kiểm Soát Thiết Kế Kết Cấu

Công Ty Cổ Phần Phát Triển Bất Động Sản Phát Đạt

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts