language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Chuyên Viên Kiểm Soát Tuân Thủ

Ngân Hàng TMCP Quân Đội
Updated: 19/04/2019

Employment Information

Benefits

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

- Thực hiện đề xuất danh mục, nội dung, phạm vi kiểm tra tuân thủ trên cơ sở chọn mẫu trong phạm vi đơn vị được phân giao phụ trách.

- Thực hiện kiểm tra hồ sơ, giao dịch thuộc danh mục chọn mẫu, hoặc ngoài danh mục chọn mẫu (nếu được yêu cầu)

- Thực hiện lập biên bản kiểm tra tuân thủ sau khi kết thúc.

- Thực hiện báo cáo kết quả kiểm tra tuân thủ sau khi hoàn thành.

- Thực hiện nhập liệu phần mềm nội bộ kết quả kiểm tra, lưu trữ bản cứng báo cáo lập danh mục, biên bản kiểm tra.

- Đề xuất ý kiến hoàn thiện quy trình/quy chế căn cứ các phát hiện tồn tại của quy trình khi thực hiện KTTT.

- Kiểm tra công tác tự kiểm tra, đánh giá tuân thủ tại các đơn vị Vòng 1 theo quy định 3 vòng bảo vệ Basel (phạm vi: chi nhánh được phân giao quản lý).

- Thực hiện đánh giá trách nhiệm cá nhân về tồn tại/vi phạm đối với danh mục xử lý dự phòng hoặc danh mục xử lý miễn giảm lãi từng thời kỳ theo chỉ đạo của Ban lãnh đạo Ngân hàng (Phạm vi: khách hàng được phân giao thực hiện).

Job Requirement

- Tốt nghiệp Đại học chính quy chuyên ngành Kinh tế - Tài chính - Ngân hang, có một trong các Bằng/chứng chỉ: CPA/ACCA/ CIA/CPIA hoặc chứng chỉ nghề khác có liên quan

- Tiếng Anh: TOEIC trên 500; đọc/ hiểu thành thạo. 

- Có kinh nghiệm  lĩnh vực tài chính kế toán, ngân hàng, kiểm toán. Có kiến thức tổng hợp về kinh tế và quản trị rủi ro.

- Hiểu biết về pháp luật liên quan đến hoạt động tài chính, kế toán, ngân hàng.

- Ưu tiên nam và có kinh nghiệm 02 năm tại các Tổ chức tín dụng hoặc kiểm toán độc lập.

More Information

  • Degree: Bachelor
  • Age: Unlimited
  • Job type : Permanent

Company Overview

Ngân Hàng TMCP Quân Đội

www.mbbank.com.vn
Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) dành mọi nỗ lực gây dựng một đội ngũ nhân lực tinh thông về nghiệp vụ, tận tâm trong phục vụ để mỗi thành viên được cạnh tranh...Detail

People who applied to this job also applied to:

Similar jobs

Chuyên Viên Kiểm Soát Tuân Thủ

Ngân Hàng TMCP Quân Đội

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts