language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Chuyên Viên Kiểm Soát Tuân Thủ

Ngân Hàng TMCP Quân Đội
Updated: 14/10/2019

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • International Travel Opportunity
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

- Xây dựng và quản lý: Cam kết chất lượng dịch vụ với khách hàng nội bộ (SLA), Cam kết chất lượng nội bộ (OLA), Cam kết chất lượng của các nhà cung cấp bên ngoài (UC, Underpinning Contract)

- Xây dựng và quản lý danh mục dịch vụ CNTT (Service Catalog).

- Xây dựng, triển khai, đo lường và cung cấp các báo cáo đánh giá hiệu quả KPI định kỳ (của đơn vị, cá nhân) cho các cấp lãnh đạo.

- Thực hiện khảo sát, đo lường mức độ hài lòng của khách hàng nội bộ về chất lượng dịch vụ.

- Thực hiện các hoạt động đánh giá sự tuân thủ các chính sách, quy trình, quy định, tiêu chuẩn quản lý của CNTT.

- Hoạch định và tổ chức thực hiện các hoạt động cải tiến liên tục.

- Quản lý tri thức CNTT.

Job Requirement

- Xây dựng và quản lý: Cam kết chất lượng dịch vụ với khách hàng nội bộ (SLA), Cam kết chất lượng nội bộ (OLA), Cam kết chất lượng của các nhà cung cấp bên ngoài (UC, Underpinning Contract)

- Xây dựng và quản lý danh mục dịch vụ CNTT (Service Catalog).

- Xây dựng, triển khai, đo lường và cung cấp các báo cáo đánh giá hiệu quả KPI định kỳ (của đơn vị, cá nhân) cho các cấp lãnh đạo.

- Thực hiện khảo sát, đo lường mức độ hài lòng của khách hàng nội bộ về chất lượng dịch vụ.

- Thực hiện các hoạt động đánh giá sự tuân thủ các chính sách, quy trình, quy định, tiêu chuẩn quản lý của CNTT.

- Hoạch định và tổ chức thực hiện các hoạt động cải tiến liên tục.

- Quản lý tri thức CNTT.

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: Unlimited
 • Job type : Permanent

Company Overview

Ngân Hàng TMCP Quân Đội

www.mbbank.com.vn
Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) dành mọi nỗ lực gây dựng một đội ngũ nhân lực tinh thông về nghiệp vụ, tận tâm trong phục vụ để mỗi thành viên được cạnh tranh...Detail

People who applied to this job also applied to:

Chuyên Viên Kiểm Soát Tuân Thủ

Ngân Hàng TMCP Quân Đội

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts