Chuyên Viên Kiểm Soát Tuân Thủ

Công Ty Cổ Phần Masan MEATLife
 • Salary

  Competitive

 • Experience

  2 - 3 Years

 • Job level

  Experienced (Non - Manager)

 • Deadline to apply

  19/08/2021

Benefits

 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus
 • Healthcare
 • Training Scheme
 • Salary review

Job Description

'1. Thực hiện công tác thanh tra kiểm tra trong toàn công ty MML, đảm bảo các bộ phận/hoạt động tuân thủ đúng Quy trình/Quy định/Hướng dẫn (QT/QĐ/HD) đã được ban hành;

2. Thường xuyên trực tiếp thanh kiểm tra các hoạt động tại cở sở, đảm bảo trong cơ sở không có những vi phạm lớn/nghiêm trọng, vi phạm mang tính hệ thống hoặc những vi phạm lặp lại kéo dài, hoặc là vi phạm ẩn đã xảy ra mà không được phát hiện, xử lý, khắc phục;

3 Thẩm định, phê duyệt, đề xuất các quyết định kỷ luật theo thẩm quyền và cẩm nang phân quyền, đảm bảo các vi phạm được xử lý đúng và đủ;

4. Tổng hợp, cập nhật vào kỷ yếu những lỗi vi phạm nghiêm trọng hoặc có giá trị giáo dục/cảnh báo lớn; Căn cứ kết quả thanh tra, đề xuất cải tiến QT/QĐ/HD theo công việc của các bộ phận;

Job Requirement

1. Kiến thức: Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Kinh tế, kỹ thuật, thương mại, quản trị, luật hoặc tương đương

2. Kinh nghiệm: 1-3 năm trong lĩnh vực chuyên môn hoặc tương đương, 

3. Am hiểu việc vận hành các thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ; am hiểu công nghệ và có khả năng áp dụng kiến thức vào công việc hiệu quả; có năng lực vận hành các hệ thống kiểm soát vật lý

4. Có khả năng phân tích, phát hiện các rủi ro trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
5. Thành thạo các kỹ năng kiểm tra, có khả năng tổng hợp đưa ra kết luận xác thực;

6. Chính trực, khiêm tốn, Lạc quan, thích nghi tốt, kiểm soát cảm xúc tốt, Tận tâm, ưa thích cường độ làm việc cao, hướng tới mục tiêu thách thức và quyết liệt, Có sức thuyết phục, dám theo đuổi quy cách mới, tư duy tiến thủ. 

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: Unlimited

Job tags / skills

Save job Email me similar jobs Report job

Report job

Feedback