language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

ABBANK - Ngân Hàng TMCP An Bình

Chuyên Viên Kiểm Thử Dịch Vụ Giải Pháp Ngân Hàng (Khối Công Nghệ Ngân Hàng - Hội Sở Hà Nội)

ABBANK - Ngân Hàng TMCP An Bình
Updated: 19/07/2019

Employment Information

 • Work location: Ha Noi

  Job level:

 • Experience: 2 - 3 Years

  Salary:

 • Industry: Banking, IT - Software

  Deadline to apply: 31/07/2019

Benefits

 • Laptop
 • Insurance
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Annual Leave

Job Description

 • Lập kế hoạch cho các công việc test phù hợp với kế hoạch phát triển yêu cầu phần mềm theo từng giai đoạn
 • Xây dựng và viết tài liệu testcase theo chuẩn
 • Thực hiện test hệ thống ứng dụng theo danh sách testcase
 • Hỗ trợ các thành viên trong nhóm phát triển, các thành viên khối nghiệp vụ trong quá trình test UAT
 • Phối hợp với nhóm phát triển, thực hiện các log các bug, các lỗi hệ thống bằng tài liệu, công cụ
 • Lập báo cáo kết quả test định kỳ theo yêu cầu
 • Xây dựng tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm
 • Thực hiện đào tạo sử dụng phần mềm
 • Kiểm tra lỗi phần mềm khi có phát sinh và phối hợp với BA và DEV để fix lỗi

Job Requirement

 • Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm liên quan đến tester và nắm vững quy trình và kỹ thuật test
 • Có kinh nghiệm tham gia dự án liên quan như tài chính, ngân hàng là lợi thế
 • Có kinh nghiệm sử dụng các công cụ test tự động, các công cụ kiểm tra hiệu năng hệ thống
 • Có khả năng lên kế hoạch cho giai đoạn test
 • Có khả năng tại test case, test script theo yêu cầu hệ thống
 • Có khả năng phối hợp với deverloper trong quá trình fix bug
 • Có hiểu biết căn bản về Cơ sở dữ liệu PL SQL
 • Đọc hiểu tài liệu tiếng Anh

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: Unlimited
 • Job type : Permanent

Company Overview

ABBANK - Ngân Hàng TMCP An Bình

www.abbank.vnCompany size: 1000 - 4999
ABBANK được thành lập vào năm 1993, đến nay sau hơn 25 năm phát triển, Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) được đánh giá là một trong những ngân hàng có sự...Detail

Similar jobs

Chuyên Viên Kiểm Thử Dịch Vụ Giải Pháp Ngân Hàng (Khối Công Nghệ Ngân Hàng - Hội Sở Hà Nội)

ABBANK - Ngân Hàng TMCP An Bình

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts