About us

Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Thu Cúc - Tập đoàn Zinnia

Employment Information

Chuyên viên kiểm thử phần mềm (Tester)

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 10,000,000 - 18,000,000 VND
Deadline to apply 15/07/2021
Industry Medical / Healthcare , IT - Software
Experience 2 - 3 Years

Công Ty CP Chứng Khoán VNDIRECT

$ Competitive

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN BDA.SC

$ 7 Mil - 12 Mil VND

  • Ha Noi

Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Thanh Toán Việt Nam (VNPAY)

$ 11 Mil - 23 Mil VND

  • Ha Noi

Công Ty CP Phần Mềm MOR

$ 10 Mil - 30 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần CyberLotus

$ Over 10 Mil VND

  • Ha Noi

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam - PVcomBank

$ Competitive

  • Ha Noi

Công ty Tài chính TNHH MB SHINSEI (MCREDIT)

$ Competitive

  • Ha Noi

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam - PVcomBank

$ Competitive

  • Ha Noi

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam - PVcomBank

$ Competitive

  • Ha Noi

Tài chính Cổ phần Điện lực

$ Competitive

  • Ha Noi