Location

Ha Noi

 • Salary

  Competitive

 • Experience

  3 - 5 Years

 • Job level

  Experienced (Non - Manager)

 • Deadline to apply

  30/06/2021

Job Description

Trực tiếp xây dựng kế hoạch, các phương pháp đánh giá, các công cụ hỗ trợ đánh giá, thực hiện kiểm thử cho các phát triển/sửa đổi trên hệ thống công nghệ thông tin, giải pháp công nghệ và các dự án công nghệ đảm bảo chất lượng của sản phẩm phần mềm.

 • Nghiên cứu các tài liệu làm đầu vào cho quá trình kiểm thử, xác định danh sách các đối tượng cần kiểm thử, môi trường kiểm thử. Lên kế hoạch thực hiện, đảm bảo chất lượng kiểm thử cho các phát triển/sửa đổi/ dự án trên hệ thống.
 • Chuẩn bị, viết test plan, testing strategy, test data, test case, checklist.
 • Phối hợp các bộ phận khác để thực hiện kiểm thử và báo cáo kết quả kiểm thử các phát triển/ dự án.
 • Thực hiện triển khai các công nghệ kiểm thử hiện đại để đánh giá độ rủi ro của sản phẩm trong quá trình tham gia kiểm thử.
 • Tham gia xây đựng quy trình kiểm thử tự động nhằm nâng cao hiệu suất trong công việc.
 • Tư vấn để lựa chọn công cụ phù hợp với quy trình kiểm thử tự động được xây dựng.
 • Thực hiện các công việc khác theo phân công của Lãnh đạo đơn vị
 • Quản lý lỗi theo đúng quy trình kiểm thử phần mềm. Phối hợp với các bộ phận liên quan để sửa lỗi.
 • Nhận biết và chủ động phát hiện rủi ro của trong quá trình vận hành, phối hợp với các đơn vị liên quan để đưa ra các phương pháp đo lường và giảm thiểu rủi ro.
 • Thực hiện công việc theo đúng chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn nội bộ và các cam kết chất lượng dịch vụ (SLAs)

Job Requirement

 • Tốt nghiệp đại học chuyên nghành CNTT, Toán tin, Điện tử viễn thông hoặc tương đương;
 • Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm làm việc về kiểm thử các dự án phần mềm trong lĩnh vực Công nghệ thông tin trong ngân hàng. Ưu tiên ứng viên nắm vững các hệ thống công nghệ ngân hàng (core-banking, Internet Banking, thẻ và các dự án chuyển đổi số)
 • Có kinh nghiệm sử dụng các bộ công cụ kiểm thử phần mềm tự động như Katalon, Postman, Rest Assured, SoapUI, Selenium Webdriver, Mobile automation test, Jmeter, Jenkins, …;
 • Hiểu biết cơ sở dữ liệu SQL Server hoặc Oracle

More Information

 • Age: Unlimited
Save job Email me similar jobs Report job

Report job

Feedback