Chuyên viên kiểm thử phần mềm

Công ty Tài chính TNHH MB SHINSEI (MCREDIT)
Location

Ha Noi

 • Salary

  Competitive

 • Experience

  1 - 3 Years

 • Job level

  Experienced (Non - Manager)

 • Deadline to apply

  07/07/2021

Benefits

 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus
 • Healthcare
 • Training Scheme
 • Salary review

Job Description

 • Đọc hiểu tài liệu đặc tả, viết các tài liệu theo mẫu của dự án và sign-off nội bộ: test case, test report, hướng dẫn sử dụng phần mềm
 • Tham gia thực hiện SIT, re-test, regression test cho các hệ thống của công ty như:
  1. Chức năng của ứng dụng
  2. Database, webservice
 • Smoke test trên môi trường UAT trước khi bàn giao môi trường UAT cho người dùng. Hỗ trợ người dùng nghiệp vụ tạo UAT scenarios và test trong quá trình UAT, log bugs UAT nhận được từ người dùng lên tool quản lý dự án và theo dõi các bug đã log/được assign.
 • Hỗ trợ người dùng nghiệp vụ test khi golive (nếu cần)
 • Hỗ trợ bộ phận HelpDesk trong việc nhận diện lỗi và đào tạo người dùng

Job Requirement

 • Có hiểu biết căn bản về cơ sở dữ liệu SQL, mySQL, Oracle
 • Có kinh nghiệm làm việc trong các dự án triển khai cho ngân hàng, công ty tài chính là một lợi thế
 • Có kinh nghiệm lập trình là một lợi thế
 • Biết sử dụng các công cụ kiểm thử chức năng (automation test tool), kiểm thử hiệu năng (performance test tool) mã nguồn mở phổ biết trên thị trường như Jmeter, Selenium, SOAPUI. Có kinh nghiệm viết test script là một lợi thế.

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: Unlimited
Save job Email me similar jobs Report job

Report job

Feedback