language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Chuyên Viên Kiểm Toán Kế Toán - Tài Chính

Ocean Bank - Ngân Hàng Thương Mại TNHH MTV Đại Dương
Updated: 15/07/2019

Employment Information

Benefits

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Allowances
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review
  • Annual Leave

Job Description

- Thực hiện kiểm toán trực tiếp tại đơn vị được phân công theo các đợt kiểm toán đối với nghiệp vụ Kế toán – Tài chính;

- Tham gia các cuộc Thẩm định Báo cáo tài chính định kỳ/đột xuất, thực hiện thẩm định đối với các khoản mục liên quan đến nghiệp vụ Kế toán – Tài chính;

- Thực hiện giám sát từ xa đối với hoạt động Kế toán – Tài chính;

- Kiểm toán định kỳ/đột xuất hệ thống cơ chế chính sách, quy định, quy trình nội bộ của ngân hàng về Kế toán – Tài chính. Tư vấn xây dựng, cải tiến, hoàn thiện hệ thống chính sách về Kế toán – Tài chính của ngân hàng;

- Xây dựng đề cương, quy trình kiểm toán nội bộ về Kế toán – Tài chính;

- Chủ động đề xuất, triển khai các sáng kiến cải tiến quy trình, chính sách, phương pháp kiểm toán nhằm nâng cao chất lượng kiểm toán và tiết kiệm chi phí;

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng/Phó KTNB và/hoặc Ban kiểm soát.

Job Requirement

* Trình độ:

- Tốt nghiệp đại học trở lên, chuyên ngành ngân hàng, kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán

* Kinh nghiệm:

- Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm làm việc tại các bộ phận/vị trí: kế toán, tài chính, giao dịch viên;

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại các Công ty kiểm toán độc lập.

* Kiến thức, Kỹ năng:

- Có kiến thức, hiểu biết chuyên sâu về tài chính kế toán.

- Tiếng Anh cơ bản;

- Thành thạo tin học văn phòng;

- Có hiểu biết về pháp luật, hoạt động ngân hàng;

- Kỹ năng thu thập, phân tích, đánh giá, tổng hợp thông tin;

- Khả năng làm việc độc lập/làm việc nhóm, chịu được áp lực công việc; khả năng tổ chức, quản lý công việc; tác phong làm việc chuyên nghiệp, sẵn sàng đi công tác;

- Tuân thủ đạo đức nghề nghiệp, trung thực, thận trọng, khách quan trong thực hiện công việc.

* Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ chuyên môn về nghiệp vụ kiểm toán (CPA, ACCA..).

More Information

  • Degree: Bachelor
  • Age: Unlimited
  • Job type : Permanent

Company Overview

Ocean Bank - Ngân Hàng Thương Mại TNHH MTV Đại Dương

http://oceanbank.vn/
Ocean Bank được thành lập và đi vào hoạt động từ năm 1993. Năm 2007, ngân hàng được chuyển đổi theo mô hình Ngân hàng thương mại cổ phần. Đến nay, Ocean...Detail

Similar jobs

Chuyên Viên Kiểm Toán Kế Toán - Tài Chính

Ocean Bank - Ngân Hàng Thương Mại TNHH MTV Đại Dương

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts