Chuyên viên Kiểm toán Nội bộ - Phòng Kiểm toán Nội bộ

Ngân Hàng Xây Dựng
Location

Ho Chi Minh

 • Salary

  Competitive

 • Experience

  2 - 5 Years

 • Job level

  Experienced (Non - Manager)

 • Deadline to apply

  22/01/2021

Benefits

 • Insurance
 • Travel
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Healthcare
 • Training Scheme
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

- Hỗ trợ kiểm toán viên trong công tác kiểm toán hoạt động và kiểm toán tuân thủ đối với các Đơn vị trong toàn hệ thống Ngân hàng gồm: Phân tích dữ liệu, lập kế hoạch kiểm toán, báo cáo kiểm toán, kiến nghị các biện pháp sữa chữa, khắc phục sai sót.

- Thực hiện giám sát từ xa, đánh giá một số mảng hoạt động nghiệp vụ của các đơn vị qua các số liệu, báo cáo, hệ thống phần mềm.

- Hỗ trợ kiểm toán viên trong công tác báo cáo kết quả kiểm tra, kiểm toán theo qui định; đề xuất các biện pháp nhằm thực hiện tốt các công tác kiểm tra, kiểm toán.

- Đề xuất các biện pháp nhằm hoàn thiện, nâng cao hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ.

- Theo dõi và lập báo cáo khắc phục theo kiến nghị của KTNB.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng/Phó KTNB giao.

Job Requirement

- Tốt nghiệp Đại học, chuyên ngành: Tài chính - ngân hàng, kiểm toán…

- Có kỹ năng phân tích rủi ro, có khả năng thu thập, phân tích, đánh giá và tổng hợp thông tin.

- Có kiến thức, hiểu biết chung về pháp luật, kiểm toán, về quản trị kinh doanh và các nghiệp vụ ngân hàng.

- Có kiến thức, kỹ năng về kiểm toán nội bộ.

- Tuân thủ quy tắc đạo đức nghề nghiệp Kiểm toán.

- Nắm rõ các quy trình nghiệp vụ, sản phẩm của Ngân hàng.

- Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính, ngân tối thiểu là 02 năm.

- Có khả năng làm việc phối hợp nhưng độc lập với các Cơ quan, Đơn vị trong và ngoài Ngân hàng.

- Có khả năng làm việc nhóm

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: Unlimited
Save job Email me similar jobs Report job

Report job

Feedback