language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Chuyên viên Kiểm toán nội bộ

Ngân hàng TMCP Bản Việt (Viet Capital Bank)
Updated: 19/07/2018

Employment Information

Benefits

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

Lập kế hoạch kiểm toán theo sự phân công, nhận định các mục tiêu kiểm toán chính và các rủi ro chính trong phạm vi công việc được giao xin ý kiến phê duyệt của Lãnh đạo KTNB trước khi chính thức thực hiện công việc kiểm toán;

- Thực hiện kiểm toán theo kế hoạch đã được phân công. Đề xuất Lãnh đạo KTNB những thay đổi trong chương trình kiểm toán sao cho phù hợp với công việc thực tế kiểm toán đang diễn ra (nếu cần thiết);

- Thực hiện đúng quy trình KTNB và phản ánh trung thực khách quan, độc lập tình hình hoạt động của đơn vị được kiểm toán thông qua báo cáo kiểm toán nội bộ;

- Theo dõi và giám sát việc thực hiện các kiến nghị sau kiểm toán đến khi các kiến nghị được khắc phục thỏa đáng. Đưa ra các kiến nghị hoặc đề xuất đối với Lãnh đạo KTNB liên quan đến việc xử lý các vấn đề khắc phục kiến nghị;

- Thực hiện công tác giám sát các đơn vị theo sự phân công và báo cáo kết quả giám sát cho Lãnh đạo KTNB. Đề xuất và lập kế hoạch kiểm toán (theo kế hoạch năm hoặc đột xuất);

- Chịu trách nhiệm công việc được giao trước Lãnh đạo KTNB;

- Nâng cao kiến thức về công tác thu thập dữ liệu, phân tích, giải quyết vấn đề;

- Tư vấn cho đơn vị, bộ phận nghiệp vụ theo sự phân công;

- Thực hiện lưu trữ, bảo mật các tài liệu, thông tin, văn bản liên quan đến kiểm toán theo quy định của ngân hàng;

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công;

Job Requirement

Tốt nghiệp Đại học trở lên các trường trong và ngoài nước với chuyên ngành có liên quan đến chức danh ứng tuyển.

- Có kiến thức chuyên môn trong lĩnh ngân hàng, tài chính, kiểm toán, hiểu biết chung về pháp luật, quản trị kinh doanh...

- Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh ngân hàng, tài chính, kiểm toán là tối thiểu 3 năm;

More Information

  • Degree: Bachelor
  • Age: Unlimited
  • Job type : Permanent

Company Overview

Ngân hàng TMCP Bản Việt (Viet Capital Bank)

www.vietcapitalbank.com.vnCompany size: 2,000
Được thành lập từ năm 1992, Ngân hàng TMCP Bản Việt  (Ngân hàng Bản Việt - Viet Capital Bank) trưởng thành từ Ngân hàng TMCP Gia Định - một trong những...Detail

People who applied to this job also applied to:

Chuyên viên Kiểm toán nội bộ

Ngân hàng TMCP Bản Việt (Viet Capital Bank)

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts