language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Novaland Group

Chuyên viên kiểm toán nội bộ

Novaland Group
Updated: 11/06/2019

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

I. Nhiệm vụ chính

Chuyên viên kiểm toán nội bộ, trong phạm vi nhiệm vụ của mình, chịu trách nhiệm tiến hành rà soát các kiểm soát nội bộ như mô tả trong kế hoạch kiểm toán đã được phê duyệt để đánh giá các vấn đề sau trong hệ thống kiểm soát nội bộ của Công ty:

· Hoạt động hiệu quả và hữu hiệu;

· Tuân theo luật pháp và các quy định; và

· Có hệ thống kiếm soát nội bộ hoạt động hiệu quả và đầy đủ để đảm bảo độ tin cậy của báo cáo tài chính.

II. Nhiệm vụ chi tiết

Nhiệm vụ 1: Kiểm toán quy trình hoạt động

- Dưới sự phân công của cấp trên, thực hiện chương trình kiểm toán theo khung Kiểm toán nội bộ, bao gồm sổ tay Kiểm toán nội bộ và các chuẩn mực khác liên quan đến việc thực hiện công việc kiểm toán nội bộ.

- Thảo luận với Giám sát KTNB/ Trưởng phòng KTNB các phát hiện và khuyến nghị sơ bộ.

- Theo hướng dẫn của Giám sát KTNB/ Trưởng phòng KTNB, thực hiện giám sát kế hoạch hành động đã nhất trí trong báo cáo kiểm toán nội bộ nhằm đảm bảo kế hoạch hành động được thực thi một cách thích hợp.

Nhiệm vụ 2: Thực hiện vai trò tư vấn

Thực hiện vai trò tư vấn cho nhân viên các khối/phòng ban khác các vấn đề về hệ thống quản trị, tuân thủ, rủi ro và kiểm soát.

Nhiệm vụ 3: Hỗ trợ xây dựng Khung KTNB và phát triển nguồn nhân lực KTNB

- Hỗ trợ Giám sát KTNB cập nhật các mẫu hồ sơ kiểm toán nội bộ.

- Tự trang bị các kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm cũng như bằng cấp chuyên môn đáp ứng các yêu cầu công việc của vị trí này.

Nhiệm vụ 4: Thực hiện các công việc khác

Hỗ trợ thực hiện các công việc khác theo sự phân công của các cấp trên.

Job Requirement

a.   Trình độ

-       Đại học chính quy trở lên, ưu tiên chuyên ngành Kế toán/Kiểm toán

-       Ưu tiên ứng viên có các chứng chỉ kế toán, kiểm toán (ví dụ CPA, CIA, ACCA)

b.   Kiến thức:

-       Hiểu biết chuyên sâu về rủi ro, các nguyên tắc và khái niệm về kiểm soát và quy trình

-       Ưu tiên người có kiến thức sâu rộng về các nguyên tắc/phương pháp kiểm toán nội bộ

-       Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong ngành bất động sản

c.  Kinh nghiệm:

- 3 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành kiểm toán.

- Ưu tiên ứng viên đã từng làm tại Big4

- Ưu tiên có 1 năm kinh nghiệm kiểm toán nội bộ/độc lập.

d.   Kỹ năng:

-       Khả năng khái quát và tư duy sáng tạo

-       Khả năng làm việc độc lập và đội nhóm

-       Khả năng tìm hiểu chi tiết và định hướng theo quy trình

-       Kỹ năng phân tích tốt

-       Kỹ năng trình bày và giải thích các vấn đề bằng các phương pháp khác nhau (thuyết trình, văn bản, thảo luận)

e.   Các yêu cầu khác:

-       Đạo đức nghề nghiệp tốt, hiệu quả làm việc cao

-       Kỹ năng quản lý thời gian tốt

-       Kỹ năng ứng xử tốt

-       Kỹ năng nói và viết Tiếng Anh tốt

 

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: Unlimited
 • Job type : Permanent

Company Overview

Novaland Group

www.novaland.com.vnCompany size: 1800
Along with large-land funds in Ho Chi Minh City and other provinces, Novaland Group is a reputable real estate developer with more than 40 commercial...Detail

People who applied to this job also applied to:

Chuyên viên kiểm toán nội bộ

Novaland Group

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts