language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Chuyên viên Kiểm toán - Quận 1

FUTA Bus Lines
Updated: 18/09/2019

Employment Information

Job Description

 • Thực hiện các nghiệp vụ kế toán, lập báo cáo tài chính theo quy định của hệ thống kế toán Việt Nam.
 • Quản lý, kiểm soát công tác Tài chính
 • Xây dựng quy trình, kế hoạch thực hiện ngân sách theo yêu cầu của quản lý tài chính và Giám đốc.
 • Thu thập, xử lý, kiểm tra, phân tích báo cáo tài chính của Công ty theo tháng/quí/năm
 • Lên kế hoạch phân bổ, theo dõi và lập báo cáo chi phí phòng ban theo quý, năm.
 • Báo cáo kết quả kinh doanh và đưa ra những vấn đề và phương hướng cần cải tiến trong hoạt động quản lý kinh doanh và tài chính của công ty.
 • Nếu có khả năng set up hệ thống, phần mềm, quy trình kế toán thì sẽ ở vị trí cấp cao
 • Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của BGĐ

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Tài chính, Kế Toán, ngoại thương, ngân hàng
 • 3 năm kinh nghiệm kế toán, kiểm toán, tài chính trở lên
 • Có kỹ năng Đọc và hiểu số liệu báo cáo tài chính, Phân tích đầu tư; Lập báo cáo tài chính và kế hoạch tài chính.
 • Thành thạo tin học văn phòng và phần mềm kế toán.
 • Kỹ năng tổng hợp, phân tích thông tin, số liệu kế toán, lập báo cáo.
 • Ưu tiên có Chứng chỉ kiểm toán/Đại lý thuế

More Information

 • Job type : Permanent

Company Overview

FUTA Bus Lines

www.futabus.vnCompany size: 5000
Công ty Phương Trang được thành lập vào ngày 15 tháng 04 năm 2002 với hoạt động kinh doanh chính trong lĩnh vực vận tải hành khách và kinh doanh dịch vụ....Detail

Chuyên viên Kiểm toán - Quận 1

FUTA Bus Lines

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts