Chuyên viên Kiến trúc sư CNTT - Văn Phòng Chuyển đổi

Ngân Hàng TMCP Quân Đội
Location

Ha Noi

 • Salary

  Competitive

 • Experience

  5 - 7 Years

 • Job level

  Experienced (Non - Manager)

 • Deadline to apply

  10/07/2021

Benefits

 • Insurance
 • Travel
 • Allowances
 • Travel Abroad
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Healthcare
 • Training Scheme
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave
 • Sport Club

Job Description

 • Quản lý các chính sách, tiêu chuẩn về kiến trúc tổng thể tại MB bao gồm: Kiến trúc nghiệp vụ, Kiến trúc ứng dụng, Kiến trúc dữ liệu & Kiến trúc công nghệ.
 • Tham gia triển khai và đảm bảo tiêu chuẩn kiến trúc được áp dụng vào các dự án/yêu cầu phát triển.
 • Đánh giá và cho ý kiến về các thay đổi kiến trúc trong các dự án, công việc có liên quan đến thay đổi kiến trúc.
 • Rà soát, đánh giá, xây dựng và chuẩn hoá các phương án cải tiến kiến trúc.
 • Nghiên cứu xu hướng chuyển đổi kinh doanh, xu hướng công nghệ và các giải pháp.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học/Cao học trở lên chuyên ngành khoa học máy tính,
  kỹ thuật phần mềm hoặc công nghệ thông tin.
 • Đã có kinh nghiệm 5-7 năm:
  - Làm việc trong/hoặc với ngân hàng hoặc/và các tổ chức tín dụng
  - Tư vấn, thiết kế và xây dựng giải pháp
  - Tham gia phát triển phần mềm hoặc triển khai các giải pháp phần mềm

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: Unlimited
Save job Email me similar jobs Report job

Report job

Feedback