About us

Công ty Cổ Phần Đầu tư và Dịch Vụ City Real

Employment Information

Chuyên Viên Kinh Doanh Bất Động Sản (Đất Xanh Miền Nam)

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 25,000,000 - 75,000,000 VND
Deadline to apply 01/12/2020
Industry Civil / Construction , Sales / Business Development , Real Estate

Công ty Cổ Phần Đầu tư và Dịch Vụ City Real

$ 25 Tr - 75 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công ty Đầu tư và Dịch vụ Saigon Real

$ 10 Tr - 15 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công ty Đầu tư và Dịch vụ Saigon Real

$ 10 Tr - 15 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công ty Đầu tư và Dịch vụ Saigon Real

$ 10 Tr - 15 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công ty Cổ Phần Đầu tư và Dịch Vụ City Real

$ 11 Tr - 15 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công ty Cổ Phần Đầu tư và Dịch Vụ City Real

$ 20 Tr - 80 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công ty Cổ Phần Đầu tư và Dịch vụ Saigon Real

$ 8 Tr - 10 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công ty Cổ Phần Đầu tư và Dịch Vụ City Real

$ 25 Tr - 95 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công ty CP Địa ốc Tín Thành

$ 5 Tr - 15 Tr VND

  • Ho Chi Minh