About us

Công Ty CP Bất Động Sản GM Holdings

Employment Information

CHUYÊN VIÊN KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN (Hoa hồng cao + Dự án lớn)

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 23,000,000 - 23,000,000 VND
Deadline to apply 30/11/2021
Industry Insurance , Tourism , Real Estate
Experience 1 Years

Công Ty CP Bất Động Sản GM Holdings

$ 23 Mil - 23 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty CP Bất Động Sản GM Holdings

$ 23 Mil - 23 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty CP Bất Động Sản GM Holdings

$ 23 Mil - 23 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty CP Bất Động Sản GM Holdings

$ 23 Mil - 23 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty CP Bất Động Sản GM Holdings

$ 23 Mil - 23 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty CP Bất Động Sản GM Holdings

$ 23 Mil - 23 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty CP Bất Động Sản GM Holdings

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công Ty CP Bất Động Sản GM Holdings

$ 23 Mil - 23 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty CP Bất Động Sản GM Holdings

$ 23 Mil - 23 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty CP Bất Động Sản GM Holdings

$ 20 Mil - 23 Mil VND

  • Ho Chi Minh