About us

Vinhomes

Employment Information

Chuyên Viên Kinh Doanh Bất Động Sản

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ Over 7,000,000 VND
Deadline to apply 10/02/2021
Industry Sales / Business Development , Customer Service , Real Estate
Experience 2 Years

Location

Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG

$ Competitive

  • Ha Noi

Công Ty Cổ Phần VHRS

$ 25 Tr - 100 Tr VND

  • Ha Noi | Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN FORD THĂNG LONG

$ Under 80 Tr VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐỊA ỐC 5 SAO

$ Over 10 Tr VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐỊA ỐC 5 SAO

$ 4 Tr - 8 Tr VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐỊA ỐC 5 SAO

$ Over 30 Tr VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐỊA ỐC 5 SAO

$ Over 25 Tr VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐỊA ỐC 5 SAO

$ 15 Tr - 20 Tr VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐỊA ỐC 5 SAO

$ 25 Tr - 30 Tr VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐỊA ỐC 5 SAO

$ Over 15 Tr VND

  • Ha Noi