About us

Công ty Cổ phần Đầu tư Địa Ốc GM Land

Employment Information

CHUYÊN VIÊN KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 10,000,000 - 20,000,000 VND
Deadline to apply 05/12/2022
Industry Real Estate
Experience 2 - 0 Years

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Reco

$ 7 Mil - 20 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Reco

$ 6 Mil - 20 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Reco

$ 7 Mil - 20 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Reco

$ 6 Mil - 20 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Reco

$ 6 Mil - 20 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công ty Cổ phần Đầu tư Địa Ốc GM Land

$ 10 Mil - 20 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Reco

$ 6 Mil - 20 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Reco

$ 6 Mil - 20 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Reco

$ 7 Mil - 20 Mil VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN THANH NIÊN HOLDINGS

$ Over 10 Mil VND

  • Ho Chi Minh