About us

Công ty TNHH Bất Động Sản Nam Thiên

Employment Information

Chuyên Viên Kinh Doanh BĐS (Công ty CĐT, Dự Án Siêu Hot)

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 15,000,000 - 25,000,000 VND
Deadline to apply 29/05/2021
Industry Sales / Business Development , Consulting , Customer Service

Công ty TNHH Bất Động Sản Nam Thiên

$ 15 Mil - 25 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Bất Động Sản Nam Thiên

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Bất Động Sản Nam Thiên

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Bất Động Sản Nam Thiên

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công Ty CP Bất Động Sản GM Holdings

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công Ty CP Bất Động Sản GM Holdings

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công Ty CP Bất Động Sản GM Holdings

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Tinh Ky Co., Ltd.

$ 12 Mil - 20 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty CP Bất Động Sản GM Holdings

$ 18 Mil - 23 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty CP Bất Động Sản GM Holdings

$ 18 Mil - 23 Mil VND

  • Ho Chi Minh