About us

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Đia Ốc Kim Oanh

Employment Information

Chuyên viên Kinh doanh BĐS tại Thủ Đức ( Lương cao)

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 30,000,000 - 50,000,000 VND
Deadline to apply 29/05/2021
Industry Sales / Business Development , Consulting , Administrative / Clerical

Công Ty CP Bất Động Sản GM Holdings

$ 18 Mil - 23 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty CP Bất Động Sản GM Holdings

$ 18 Mil - 23 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty CP Bất Động Sản GM Holdings

$ 18 Mil - 23 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty CP Bất Động Sản GM Holdings

$ 18 Mil - 23 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty CP Bất Động Sản GM Holdings

$ 18 Mil - 23 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Bất Động Sản Nam Thiên

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công ty Cổ Phần Viễn Thông FPT

$ 7 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công ty Cổ Phần Viễn Thông FPT - Chi nhánh Thủ Đức

$ 7 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh

MM Mega Market Vietnam

$ 8 Mil - 10 Mil VND

  • Ho Chi Minh

MM Mega Market Vietnam

$ 7 Mil - 9 Mil VND

  • Ho Chi Minh