About us

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐỊA ỐC 5 SAO

Employment Information

Chuyên Viên Kinh Doanh BĐS Thu Nhập 500Tr/Năm, Hỗ Trợ Khách Nét + Đào Tạo 1:1

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 4,610,000 - 50,000,000 VND
Deadline to apply 31/07/2021
Industry Sales / Business Development

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐỊA ỐC 5 SAO

$ Over 6 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐỊA ỐC 5 SAO

$ 5 Mil - 18 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐỊA ỐC 5 SAO

$ Over 5 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐỊA ỐC 5 SAO

$ Over 5 Mil VND

  • Ha Noi

LOTTE FINANCE VIETNAM

$ Competitive

  • Ha Noi

Công Ty TNHH Khu Du Lịch Vịnh Thiên Đường

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi