About us

C ÔNG TY CỔ PHẦN DATABAY

Employment Information

Chuyên viên kinh doanh (dịch vụ Golf)

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 8,000,000 - 30,000,000 VND
Deadline to apply 30/07/2021
Industry Marketing , Sales / Business Development , Customer Service
Experience 1 - 2 Years

Alphanam Group

$ 10 Mil - 20 Mil VND

  • Ha Noi | Ho Chi Minh | North Central Coast

Alphanam Group

$ 10 Mil - 20 Mil VND

  • Ha Noi | Ho Chi Minh | North Central Coast

Công ty CP Đầu Tư Hàng Tiêu Dùng Quốc Tế

$ 10 Mil - 20 Mil VND

  • Ha Noi

Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Thanh Toán Việt Nam (VNPAY)

$ Competitive

  • Ha Noi

Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Thanh Toán Việt Nam (VNPAY)

$ Competitive

  • Ha Noi

FPT Telecom - Chi nhánh Công ty Cổ Phần Viễn Thông FPT

$ 8 Mil - 20 Mil VND

  • Ha Noi

Unique Logistics International (Vietnam) Co., Ltd

$ Competitive

  • Ho Chi Minh | Ha Noi

FPT Telecom - Chi nhánh Công ty Cổ Phần Viễn Thông FPT

$ 8 Mil - 20 Mil VND

  • Ha Noi

FPT Telecom - Chi nhánh Công ty Cổ Phần Viễn Thông FPT

$ 8 Mil - 20 Mil VND

  • Ha Noi

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam - PVcomBank

$ Competitive

  • Ha Noi