Location

Ha Noi

 • Salary

  Competitive

 • Experience

  2 - 3 Years

 • Job level

  Experienced (Non - Manager)

 • Deadline to apply

  07/05/2021

Benefits

 • Insurance
 • Incentive bonus
 • Healthcare
 • Training Scheme
 • Annual Leave

Job Description

1. Thực hiện các giao dịch mua bán trái phiếu chính phủ hoặc GTCG khác

- Cập nhật, theo dõi lãi suất và nhu cầu mua/bán GTCG trên thị trường hàng ngày

- Trực tiếp thỏa thuận các giao dịch mua/bán GTCG theo chủ trương giao dịch của lãnh đạo Phòng, Trung tâm, Khối

- Lập các hồ sơ giao dịch mua bán GCTG trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định nội bộ của SHB FC

- Theo dõi danh mục đầu tư GTCG

- Báo cáo công việc thực hiện trong phạm vi được phân công.

- Soạn thảo quy trình, nghiệp vụ liên quan tới hoạt động mua bán giấy tờ có giá

2.Thực hiện giao dịch gửi vốn/ nhận vốn, đi vay/cho vay các đối tác trên thị trường liên ngân hàng

- Trực tiếp thỏa thuận giao dịch nhận vốn/gửi vốn; đi vay/cho vay liên ngân hàng với các đối tác

- Trực tiếp thỏa thuận giao dịch mua bán có kỳ hạn GTCG, vay cầm cố GTCG với các TCTD theo chủ trương giao dịch được cấp quản lý giao cho.

- Lập hồ sơ giao dịch trình cấp có thẩm quyền theo quy định nội bộ của SHB FC

- Báo cáo công việc thực hiện trong phạm vi được phân công.

- Phối hợp với Bộ phận hỗ trợ giao dịch theo dõi, kiểm tra tiến trình thực hiện các giao dịch

- Cập nhật, theo dõi lãi suất và tình hình nguồn vốn trên thị trường liên ngân hàng hàng ngày cho cấp quản lý

- Soạn thảo quy trình, nghiệp vụ liên quan tới hoạt động gửi vốn/nhận vốn, đi vay/cho vay với các đối tác trên thị trường liên ngân hàng.

3. Thực hiện các công việc liên quan tới điều vốn và quản lý thanh khoản

- Lập báo cáo, tổng hợp, cân đối kế hoạch nguồn vốn hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng.

- Tổng hợp, theo dõi số dư tiền gửi đến hạn của khách hàng theo tuần, tháng.

- Xử lý các nhu cầu điều chuyển vốn nội bộ giữa các tài khoản Nostro của công ty.

- Soạn thảo quy trình, nghiệp vụ liên quan tới điều vốn và quản lý thanh khoản

4. Thực hiện các công việc về quản trị số liệu

- Thực hiện các báo cáo tính toán kết quả kinh doanh của Phòng

-Thực hiện các báo cáo nội bộ về tình hình hoạt động theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền

5. Các công việc khác

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của các cấp quản lý

- Thực hiện lưu trữ hồ sơ giao dịch và các giấy tờ khác phục vụ hoạt động của phòng theo yêu cầu của lãnh đạo phòng

- Thực hiện các công việc do lãnh đạo phòng phân công

Job Requirement

1. Yêu cầu về trình độ và kinh nghiệm

- Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành Kinh tế, Kế toán - Tài chính, Ngân hàng

- Có trên 3 năm kinh nghiệm làm việc trong ngân hàng hoặc 2 năm kinh nghiệm làm việc về nghiệp vụ kinh doanh vốn/giấy tờ có giá tại Ngân hàng thương mại, công ty Tài chính

- Anh văn chuyên ngành tài chính, ngân hàng.

- Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng, các công cụ truyền thông: e-mail, internet….

2. Yêu cầu về kiến thức, kỹ năng

- Nắm chắc các nghiệp vụ kinh doanh tiền tệ/giấy tờ có giá

- Có hiểu biết sâu sắc về các quy định của pháp luật đối với các nghiệp vụ kinh doanh tiền tệ/giấy tờ có giá

- Khả năng phân tích, đánh giá và tổng hợp vấn đề, tư duy logic.

- Có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo và chịu đựng được áp lực cao, có khả năng giao tiếp tốt

- Trung thực và cẩn thận trong công việc.

- Thực hiện thành thạo các nghiệp vụ của phòng

- Hoàn thành công việc kịp thời và chính xác các yêu cầu của lãnh đạo Phòng/Khối

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: Unlimited
Save job Email me similar jobs Report job

Report job

Feedback