About us

SolarBK

Employment Information

Chuyên Viên Kinh Doanh Kênh Phân Phối (Nha Trang )

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ Competitive
Deadline to apply 30/04/2021
Industry Retail / Wholesale , Sales / Business Development , Electrical / Electronics
Experience 2 Years

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Đông Dương Nha Trang

$ Over 12 Mil VND

  • Khanh Hoa

Nhất Tín Logistics

$ Competitive

  • Khanh Hoa | Tay Ninh | Tien Giang

Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt

$ 6 Mil - 15 Mil VND

  • Khanh Hoa

VDSC - Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt

$ 6 Mil - 15 Mil VND

  • Khanh Hoa

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Đông Dương Nha Trang

$ Over 9 Mil VND

  • Khanh Hoa

Ngân Hàng TMCP Tiên Phong

$ Competitive

  • Ho Chi Minh | DakLak | Khanh Hoa

Công Ty TNHH Thang Máy Thái Bình

$ 15 Mil - 30 Mil VND

  • Ho Chi Minh | Khanh Hoa | Ha Noi