About us

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP CIMEXCO

Employment Information

Chuyên Viên Kinh Doanh Kết Cấu Thép_Lương Cơ Bản Đến 25 Triệu

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ Competitive
Deadline to apply 06/08/2021
Industry Sales / Business Development , Consulting , Civil / Construction
Experience 1 - 2 Years

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP CIMEXCO

$ Competitive

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP CIMEXCO

$ Competitive

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP CIMEXCO

$ Competitive

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP CIMEXCO

$ Competitive

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP CIMEXCO

$ Competitive

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP CIMEXCO

$ Competitive

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP CIMEXCO

$ Competitive

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP CIMEXCO

$ Competitive

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP CIMEXCO

$ Competitive

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP CIMEXCO

$ Competitive

  • Ha Noi