About us

Công ty TNHH Tư vấn Giải pháp Nhân sự HCS Việt Nam

Employment Information

Chuyên viên Kinh doanh (Khách hàng cao cấp - Hà Nội)

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 10,000,000 - 40,000,000 VND
Deadline to apply 30/07/2020
Industry Sales / Business Development , Insurance , Finance / Investment
Experience 1 - 5 Years

Công ty TNHH Tư vấn Giải pháp Nhân sự HCS Việt Nam

$ 15 Tr - 25 Tr VND

  • Ha Noi

Công Ty TNHH Golden Phoenix Vietnam

$ 8 Tr - 15 Tr VND

  • Ha Noi

Công ty TNHH Tư vấn Giải pháp Nhân sự HCS Việt Nam

$ 10 Tr - 30 Tr VND

  • Ha Noi

Công ty TNHH Tư vấn Giải pháp Nhân sự HCS Việt Nam

$ 10 Tr - 30 Tr VND

  • Ha Noi

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đông Nam Á (SeABank)

$ Competitive

  • Ha Noi

Công ty Tài chính TNHH MB SHINSEI (MCREDIT)

$ Competitive

  • Ha Noi

ABBANK - Ngân Hàng TMCP An Bình

$ Competitive

  • Ha Noi

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đông Nam Á (SeABank)

$ Competitive

  • Ha Noi

Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBANK

$ Competitive

  • Ha Noi

Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBANK

$ Competitive

  • Ha Noi