language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Chuyên Viên Kinh Doanh Khách Hàng Doanh Nghiệp – Phòng Kinh Doanh Khách Hàng Doanh Nghiệp

Ocean Bank - Ngân Hàng Thương Mại TNHH MTV Đại Dương
Updated: 13/02/2020

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • International Travel Opportunity
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave
 • Sport Club

Job Description

VAI TRÒ

Tham mưu, đề xuất ý tưởng và triển khai thực hiện nghiệp vụ kinh doanh KHDN và trái phiếu doanh nghiệp, đảm bảo tuân thủ quy định của OceanBank và pháp luật, hướng tới sự chuyên nghiệp, an toàn, hiệu quả trong hoạt động kinh doanh.

NHIỆM VỤ CHÍNH

1. Triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh KHDN theo từng phân khúc thị trường và khách hàng mục tiêu tại Trụ sở chính và tại các ĐVKD trên toàn hệ thống:

- Tham gia nghiên cứu thị trường, phân tích đối thủ cạnh tranh để cung cấp thông tin cần thiết cho xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch phát triển khách hàng;

- Thực hiện hoạt động kinh doanh KHDN tại Trụ sở chính: tìm kiếm, tiếp cận, phát triển, chăm sóc và cung cấp các sản phẩm, dịch vụ cho KHDN, quản lý chất lượng KHDN, cấp tín dụng cho KHDN, theo dõi tình hình hoạt động và sử dụng vốn của khách hàng sau cấp tín dụng...;

- Triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh KHDN đến các ĐVKD trên toàn hệ thống (hỗ trợ việc cung cấp các sản phẩm dịch vụ, tìm kiếm, tiếp cận, phát triển, chăm sóc, quản lý chất lượng khách hàng,…);

- Tiếp nhận và phản hồi thông tin về việc cung cấp sản phẩm, dịch vụ cho KHDN phát sinh từ hoạt động kinh doanh tại Khối KHDN;

- Thực hiện công tác quản lý và xử lý nợ phát sinh từ hoạt động kinh doanh tại Khối KHDN;

- Phát triển quan hệ hợp tác với các doanh nghiệp/ cơ quan/ tổ chức/ đối tác theo quy định của Oceanbank và pháp luật;

- Tuân thủ nghiêm túc các quy định, quy trình nghiệp vụ về kinh doanh KHDN.

2. Tìm kiếm cơ hội kinh doanh, thực hiện kinh doanh trái phiếu doanh nghiệp tại Khối KHDN:

- Nghiên cứu, phân tích tình hình biến động lãi suất trên thị trường vốn, tiền tệ và tình hình thị trường trái phiếu để đưa ra nhận định, phương hướng kinh doanh phù hợp;

- Phân tích, tìm kiếm các trái phiếu doanh nghiệp phát hành đáp ứng yêu cầu của OceanBank để đưa ra khuyến nghị đầu tư;

- Đề xuất và tham gia đấu thầu, bảo lãnh tín phiếu, trái phiếu doanh nghiệp;

- Đề xuất và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án kinh doanh trái phiếu doanh nghiệp;

- Thực hiện kinh doanh trái phiếu doanh nghiệp theo phê duyệt của cấp có thẩm quyền.

3. Hỗ trợ ngành dọc cho các Chi nhánh/Phòng Giao dịch trong phạm vi công việc được giao:

- Tiếp nhận phản hồi và hỗ trợ các Chi nhánh/Phòng Giao dịch trong quá trình tiếp cận, phát triển, chăm sóc KHDN;

- Phân tích, đánh giá và đề xuất các biện pháp nhằm phát triển KHDN tại các ĐVKD trên toàn hệ thống;

- Phối hợp với các đơn vị liên quan trong việc xử lý nợ phát sinh từ đối tượng KHDN tại các ĐVKD trên toàn hệ thống.

4. Nghiên cứu, cải tiến và xây dựng các quy trình, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về kinh doanh KHDN và trái phiếu doanh nghiệp để nâng cao hiệu quả kinh doanh; Đề xuất, tham gia đóng góp ý kiến, phối hợp với đơn vị chức năng về phát triển chính sách, chương trình, sản phẩm, dịch vụ KHDN.

5. Tham gia đào tạo nghiệp vụ kinh doanh KHDN và trái phiếu doanh nghiệp cho CBNV có liên quan đến quy trình tác nghiệp trên toàn hệ thống.

6. Hợp tác thân thiện, hiệu quả với các đơn vị, cá nhân trong toàn hệ thống vì mục tiêu chung của OceanBank và chất lượng dịch vụ khách hàng.

7. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định của OceanBank và pháp luật và/ hoặc theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền.

8. Chịu trách nhiệm trước Trưởng/ Phó trưởng phòng, Lãnh đạo Khối, cấp có thẩm quyền và pháp luật về kết quả công việc được giao.

9. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của các cấp lãnh đạo và theo quy định của OceanBank nhằm hoàn thành mục tiêu chung của Đơn vị.

Job Requirement

YÊU CẦU VỀ TRÌNH ĐỘ VÀ KINH NGHIỆM

- Tốt nghiệp Đại học trở lên ngành Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, Quản trị kinh doanh, Marketing, Thương mại.

- Kinh nghiệm: Có tối thiểu 01 năm kinh nghiệm làm việc trực tiếp trong lĩnh vực kinh doanh KHDN tại các NHTM và có kiến thức về kinh doanh KHDN và trái phiếu doanh nghiệp tại các NHTM.

- Tiếng Anh: Cơ bản; tin học văn phòng: Thành thạo.

YÊU CẦU VỀ KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG

- Am hiểu kiến thức về nghiệp vụ kinh doanh KHDN và trái phiếu doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng

- Hiểu biết về pháp luật và thông tin liên quan đến kinh doanh KHDN và trái phiếu doanh nghiệp tại các NHTM

- Kỹ năng:

+) Thực hiện công việc tốt.

+) Giao tiếp tốt, tạo được sự tin tưởng trong các mối quan hệ.

+) Làm việc nhóm một cách tích cực và hiệu quả.

+) Đề xuất sáng kiến cải tiến công việc.

+) Đáp ứng tối đa nhu cầu của khách hàng.

GIÁ TRỊ NĂNG LỰC CỐT LÕI

 • Phục vụ Khách hàng
 • Chủ động
 • Làm việc nhóm
 • Linh hoạt
 • Trung thực và liêm chính
 • Liên tục học hỏi

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: Unlimited
 • Job type : Permanent

Company Overview

Ocean Bank - Ngân Hàng Thương Mại TNHH MTV Đại Dương

http://oceanbank.vn/
Ocean Bank được thành lập và đi vào hoạt động từ năm 1993. Năm 2007, ngân hàng được chuyển đổi theo mô hình Ngân hàng thương mại cổ phần. Đến nay, Ocean...Detail

Similar jobs

Chuyên Viên Kinh Doanh Khách Hàng Doanh Nghiệp – Phòng Kinh Doanh Khách Hàng Doanh Nghiệp

Ocean Bank - Ngân Hàng Thương Mại TNHH MTV Đại Dương

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts

Employment Information
Similar jobs

About us

Ocean Bank - Ngân Hàng Thương Mại TNHH MTV Đại Dương

Employment Information

Chuyên Viên Kinh Doanh Khách Hàng Doanh Nghiệp – Phòng Kinh Doanh Khách Hàng Doanh Nghiệp

Location