About us

Công ty CP Hạ tầng Viễn Thông CMC - CMC Telecom

Employment Information

Chuyên Viên Kinh Doanh Khối Khách Hàng FSI (Tài Chính, Chứng Khoán, Bảo Hiểm) Tại TP HCM

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 10,000,000 - 20,000,000 VND
Deadline to apply 31/07/2021
Industry Sales / Business Development , Consulting , Finance / Investment
Experience 2 - 0 Years

Công ty CP Hạ tầng Viễn Thông CMC - CMC Telecom

$ 16 Mil - 20 Mil VND

  • Ha Noi | Ho Chi Minh

Công ty CP Hạ tầng Viễn Thông CMC - CMC Telecom

$ 10 Mil - 20 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Ngân Hàng TMCP Phương Đông - OCB

$ Competitive

  • Ho Chi Minh | Ha Noi | Lang Son

Công ty CP Hạ tầng Viễn Thông CMC - CMC Telecom

$ 8 Mil - 20 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ phần Tài Việt (Vietstock.vn)

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ phần Tài Việt (Vietstock.vn)

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Tập Đoàn Novaone

$ 8 Mil - 10 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Manulife (Vietnam) Limited

$ 18 Mil - 28 Mil VND

  • Ha Noi | Ho Chi Minh

Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA Việt Nam

$ 8 Mil - 30 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đại Dương - Oceanbank

$ Competitive

  • Ho Chi Minh