About us

Công ty TNHH Bất Động Sản Nam Thiên

Employment Information

Chuyên Viên Kinh Doanh Làm Tại Văn Phòng Quận 2

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 15,000,000 - 25,000,000 VND
Deadline to apply 29/05/2021
Industry Sales / Business Development , Consulting , Customer Service

Công ty TNHH Bất Động Sản Nam Thiên

$ 15 Mil - 25 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Bất Động Sản Nam Thiên

$ 15 Mil - 25 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Bất Động Sản Nam Thiên

$ 15 Mil - 25 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Bất Động Sản Nam Thiên

$ 15 Mil - 25 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH SX-TM-DV Qui Phúc

$ 9 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG GADAS

$ 7 Mil - 30 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Bất Động Sản Nam Thiên

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN ĐÔNG TÂY PROPERTY

$ 5 Mil - 12 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Bất Động Sản Nam Thiên

$ 15 Mil - 25 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Bất Động Sản Nam Thiên

$ 15 Mil - 25 Mil VND

  • Ho Chi Minh