About us

C ÔNG TY CỔ PHẦN DATABAY

Employment Information

Chuyên Viên Kinh Doanh Lĩnh Vực Phần Mềm (Khối Chính Phủ)

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 8,000,000 - 30,000,000 VND
Deadline to apply 31/08/2021
Industry Sales / Business Development , IT - Software

C ÔNG TY CỔ PHẦN DATABAY

$ 8 Mil - 30 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần Tập đoàn NextTech

$ 12 Mil - 30 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần tập đoàn Meey Land

$ 10 Mil - 20 Mil VND

  • Ha Noi

Công Ty Cổ Phần CNV HOLDINGS

$ 8 Mil - 40 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty cổ phần công nghệ thông tin địa lý eK

$ 7 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh | Ha Noi

MegaCEO

$ 6 Mil - 7 Mil VND

  • Ha Noi

Công Ty Cổ Phần CNV HOLDINGS

$ 8 Mil - 40 Mil VND

  • Ha Noi | Ho Chi Minh

Công ty CP Hạ tầng Viễn Thông CMC - CMC Telecom

$ 16 Mil - 20 Mil VND

  • Ha Noi | Ho Chi Minh