About us

Cty CP Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam

Employment Information

CHUYÊN VIÊN KINH DOANH MÁY MÓC XÂY DỰNG

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ Competitive
Deadline to apply 05/06/2021
Industry Sales / Business Development , Mechanical / Auto / Automotive , Civil / Construction
Experience 2 - 5 Years

Công ty cổ phần ứng dụng và chuyển giao công nghệ Xây dựng (CJSC)

$ 15 Mil - 20 Mil VND

  • Ha Noi | Ho Chi Minh

Công ty cổ phần ứng dụng và chuyển giao công nghệ Xây dựng (CJSC)

$ 15 Mil - 20 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Kim Long

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Cơ Khí Xây Dựng Hoàng Tâm

$ 7 Mil - 10 Mil VND

  • Ho Chi Minh

CareerBuilder's Client

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Thiên Long

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần QH Plus

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Kita Group

$ 13 Mil - 18 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Cty CP Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công ty Cổ Phần Điện Tử Techmaster

$ 10 Mil - 20 Mil VND

  • Ho Chi Minh | Bac Ninh