About us

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TRÍ VIỆT

Employment Information

Chuyên viên Kinh doanh nguồn vốn tại Hà Nội

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 6,000,000 - 10,000,000 VND
Deadline to apply 31/08/2020
Industry Banking , Securities , Finance / Investment
Experience 1 - 2 Years

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUẢN LÝ TÀI SẢN TRÍ VIỆT

$ Competitive

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TRÍ VIỆT

$ Competitive

  • Ha Noi | Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRÍ VIỆT

$ 6 Tr - 10 Tr VND

  • Ha Noi | Hai Phong

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đông Nam Á (SeABank)

$ Competitive

  • Ha Noi | Ho Chi Minh

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đông Nam Á (SeABank)

$ Competitive

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TRÍ VIỆT

$ Competitive

  • Ha Noi

Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Công nghệ Tương Lai

$ 15 Tr - 20 Tr VND

  • Ha Noi

Chứng khoán Pinetree (thành viên của Công ty Đầu tư và Chứng khoán Hanwha Hàn Quốc)

$ Competitive

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TRÍ VIỆT

$ Competitive

  • Ha Noi

Tập Đoàn TECOMEN

$ 12 Tr - 15 Tr VND

  • Ha Noi