About us

Công ty TNHH Handan

Employment Information

Chuyên viên Kinh Doanh Thiết bị bảo hộ lao động

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ Competitive
Deadline to apply 31/05/2020
Industry Marketing , Retail / Wholesale , Sales / Business Development
Experience 1 Years

Công ty TNHH Handan

$ 7 Tr - 14 Tr VND

  • Ha Noi

MegaCEO

$ 15,4 Tr - 22 Tr VND

  • Ha Noi | Bac Ninh | Vinh Phuc

Công ty Cổ phần FECON

$ Competitive

  • Ha Noi

Công ty Cổ Phần Hợp tác Quốc tế Việt - Hàn (VIKO-IC)

$ Competitive

  • Ha Noi

TMT MEDICAL

$ 7 Tr - 10 Tr VND

  • Ha Noi

Công Ty TNHH Thương Mại Bách Quang

$ Competitive

  • Ha Noi

Công Ty Cổ Phần Eurowindow

$ 7 Tr - 9 Tr VND

  • Ha Noi

Công ty Tài chính TNHH MB SHINSEI (MCREDIT)

$ Competitive

  • Ha Noi

Công Ty TNHH Kỹ Thuật Tự Động ETEC

$ 7 Tr - 10 Tr VND

  • Ha Noi

Công Ty TNHH Kỹ Thuật Tự Động ETEC

$ 7 Tr - 10 Tr VND

  • Ha Noi