About us

Tập đoàn Đầu tư Việt Phương

Employment Information

Chuyên viên Kinh doanh Thương mại

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 25,000,000 - 30,000,000 VND
Deadline to apply 04/06/2021
Industry Retail / Wholesale , Sales / Business Development , Chemical Eng.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Việt Phương

$ Competitive

  • Ha Noi

Công Ty TNHH Ô Tô TC Việt Nam

$ Competitive

  • Ho Chi Minh | Ha Noi

Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel

$ 15 Mil - 30 Mil VND

  • Ha Noi

Tổng Công Ty Cổ Phần Bảo Hiểm Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam

$ 15 Mil - 25 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần Hồng Lam

$ 8 Mil - 12 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần Tập đoàn Austdoor

$ Competitive

  • Ha Noi

Công ty CP Tư vấn và Đầu tư Quản lý Y tế Blue Ocean (BOHC)

$ 7 Mil - 10 Mil VND

  • Ha Noi