About us

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN ĐÔNG TÂY PROPERTY

Employment Information

Chuyên Viên Kinh Doanh Tư Vấn Bất Động Sản (VP Quận 2)

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 5,000,000 - 8,000,000 VND
Deadline to apply 10/07/2021
Industry Sales / Business Development , Consulting , Real Estate

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN ĐÔNG TÂY PROPERTY

$ 5 Mil - 12 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công ty Đầu tư và Dịch vụ Saigon Real

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh

TẬP ĐOÀN DANH KHÔI

$ 7 Mil - 10 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Địa Ốc MGV

$ 4,8 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công ty Cổ Phần Đầu tư và Dịch Vụ City Real

$ 8 Mil - 40 Mil VND

  • Ho Chi Minh | Dong Nai

Tập đoàn Bất Động sản An Gia - Sales Center

$ 50 Mil - 100 Mil VND

  • Ho Chi Minh

SeaReal Việt Nam

$ 5 Mil - 10 Mil VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN TPI LAND

$ 10 Mil - 30 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công ty Đầu tư và Dịch vụ Saigon Real

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công ty Cổ Phần Đầu tư và Dịch Vụ City Real

$ 30 Mil - 60 Mil VND

  • Ho Chi Minh | Dong Nai