About us

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Nhà Sạch

Employment Information

CHUYÊN VIÊN KINH DOANH - VỆ SINH CÔNG NGHIỆP

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 6,000,000 - 15,000,000 VND
Deadline to apply 28/02/2021
Industry Marketing , Sales / Business Development , Customer Service
Experience 2 Years

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Nhà Sạch

$ 6 Tr - 15 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Nhà Sạch

$ 6 Tr - 15 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Nhà Sạch

$ 6 Tr - 10 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Nhà Sạch

$ 6 Tr - 10 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Nhà Sạch

$ 6 Tr - 10 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Nhà Sạch

$ 6 Tr - 10 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Nhà Sạch

$ 6 Tr - 10 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Nhà Sạch

$ 6 Tr - 10 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Nhà Sạch

$ 6 Tr - 10 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Nhà Sạch

$ 6 Tr - 9 Tr VND

  • Ho Chi Minh