About us

CÔNG TY CỔ PHẦN ZINCA VIỆT NAM

Employment Information

Chuyên viên kinh doanh

Job level Team Leader / Supervisor
Salary $ 18,000,000 - 32,000,000 VND
Deadline to apply 21/12/2020
Industry Sales / Business Development
Experience 1 Years

Location

Hai Duong

Hai Phong

Hung Yen

Công Ty Cổ Phần VHRS

$ 20 Tr - 50 Tr VND

  • Ha Noi | Hung Yen

NINJA VAN VIỆT NAM

$ Competitive

  • Hai Phong

Công ty Cổ phần Công nghệ Sapo

$ Competitive

  • Hai Duong

Barett Smart Factory

$ 10 Tr - 30 Tr VND

  • Hung Yen

MegaCEO

$ 22 Tr - 26,4 Tr VND

  • Ha Noi | Hung Yen | Hai Duong

Công ty TNHH Kỹ thuật Biển Xanh

$ Competitive

  • Hai Phong

MegaCEO

$ 15,4 Tr - 19,8 Tr VND

  • Ha Noi | Hai Duong | Hai Phong

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KINH DOANH THẾ HỆ MỚI VNNG

$ 10 Tr - 18 Tr VND

  • Bac Ninh | Hai Phong | Quang Ninh

Công Ty TNHH Thương Mại Vạn An

$ 7,5 Tr - 9 Tr VND

  • Ha Nam | Hung Yen | Nam Dinh

Công Ty TNHH Thương Mại Vạn An

$ 7,5 Tr - 9 Tr VND

  • Ha Noi | Hai Duong | Hai Phong