About us

Tecco Miền Nam

Employment Information

Chuyên Viên Kinh Doanh

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 30,000,000 - 50,000,000 VND
Deadline to apply 31/10/2020
Industry Sales / Business Development , Consulting , Real Estate

Công Ty Cổ Phần Địa Ốc Đất Vàng

$ 15 Tr - 20 Tr VND

 • Binh Duong

Công ty TNHH SJF ( Samjung Flavor)

$ Competitive

 • Binh Duong

Công Ty CP Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành

$ 15 Tr - 30 Tr VND

 • Binh Duong

Công ty Cổ Phần Công Nghệ & Truyền Thông Việt Nam (VNTT)

$ Competitive

 • Binh Duong

Công ty Cổ Phần Công Nghệ & Truyền Thông Việt Nam (VNTT)

$ Competitive

 • Binh Duong

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Lợi Hào Việt Nam

$ 15 Tr - 20 Tr VND

 • Binh Duong

Công Ty CP Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành

$ 15 Tr - 21 Tr VND

 • Binh Duong

Công ty Cổ phần Công nghệ Sapo

$ 5,5 Tr - 15 Tr VND

 • Binh Duong | Dong Nai | Ba Ria-VT

Công Ty CP Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành

$ 15 Tr - 30 Tr VND

 • Ho Chi Minh | Binh Duong

NINJA VAN VIỆT NAM

$ Competitive

 • Binh Duong

Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Công nghệ Tương Lai

$ 7 Tr - 10 Tr VND

 • Ho Chi Minh | Binh Duong