About us

Công Ty Cổ Phần Kềm Nghĩa

Employment Information

Chuyên Viên Kinh Doanh

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 8,000,000 - 10,000,000 VND
Deadline to apply 10/07/2021
Industry Retail / Wholesale , Sales / Business Development , Household / Personal Care
Experience 1 Years

Công ty Quản Lý Nợ và Khai Thác Tài Sản Ngân Hàng Xây Dựng

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

CTY TNHH AN XUYÊN XANH

$ 8 Mil - 10 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công ty cổ phần ứng dụng và chuyển giao công nghệ Xây dựng (CJSC)

$ 15 Mil - 25 Mil VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH ATZ HOME & SKIN

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công ty Cổ Phần Đầu tư và Dịch Vụ City Real

$ 20 Mil - 60 Mil VND

  • Ho Chi Minh | Dong Nai

American International Hospital (AIH)

$ 15 Mil - 30 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty CP Công Nghiệp Kim Bình

$ 11 Mil - 17 Mil VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ T.T.K

$ 8 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh | Ha Noi

Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Nhựa Duy Tân

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Kỹ Thuật Thương Mại Toàn Phát

$ 8 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh