About us

Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Bizman

Employment Information

Chuyên Viên Kinh Doanh

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 20,000,000 - 40,000,000 VND
Deadline to apply 22/08/2021
Industry Sales / Business Development , Consulting , Advertising / PR / Communications

Công ty TNHH Linh Trung

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

40HRS HR Consulting (Công ty Cổ phần 40 Giờ)

$ Competitive

  • Ha Noi

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư và Tư Vấn Nam Land

$ 6 Mil - 12 Mil VND

  • Ho Chi Minh

CTY TNHH AN XUYÊN XANH

$ 8 Mil - 10 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công ty Cổ phần Tập đoàn G

$ 8 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Trung Thủy

$ Competitive

  • Ha Noi

FPT Telecom - Chi nhánh Công ty Cổ Phần Viễn Thông FPT

$ 7 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN DEBORAH

$ Competitive

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần Vật tư Khoa học BIOMEDIC

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ FGROUP

$ 11 Mil - 17 Mil VND

  • Ho Chi Minh