Similar jobs Chuyên viên Kinh tế Kỹ thuật (KTXD)

PERSOLKELLY Vietnam

Salary: Upto 33 Tr VND

 • Ha Noi
 • Insurance
 • Travel
 • Allowances

Last Updated

TNG Holdings Vietnam

Salary: Competitive

 • Ha Noi
 • Insurance
 • Incentive bonus
 • Healthcare

Last Updated

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nam Long

Salary: Competitive

 • Ho Chi Minh
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

Last Updated

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nam Long

Salary: Competitive

 • Ho Chi Minh
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

Last Updated

Công Ty Cổ Phần Amber Capital

Salary: Competitive

 • Ha Noi
 • Laptop
 • Insurance
 • Travel

Last Updated

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ VINAHUD

Salary: Competitive

 • Ha Noi
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

Last Updated

Tập Đoàn Tân Á Đại Thành

Salary: Competitive

 • Ha Noi
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

Last Updated

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nam Long

Salary: Competitive

 • Ho Chi Minh
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

Last Updated

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ VINAHUD

Salary: Competitive

 • Ha Noi
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

Last Updated

Coca-Cola

Salary: Competitive

 • Da Nang
 • Laptop
 • Insurance
 • Travel

Last Updated

Tập Đoàn Tân Á Đại Thành

Salary: 35 Tr - 40 Tr VND

 • Ha Noi
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

Last Updated

Công Ty TNHH APM Springs Vietnam

Salary: Competitive

 • Binh Duong
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

Last Updated

Công ty Sản xuất của Nhật Bản

Salary: 31 Tr - 36 Tr VND

 • Binh Duong
 • Laptop
 • Insurance
 • Travel

Last Updated

Công Ty Cổ Phần Eurowindow

Salary: 22 Tr - 25 Tr VND

 • Ha Noi
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

Last Updated

Công Ty Cổ Phần Eurowindow

Salary: 15 Tr - 21 Tr VND

 • Ha Noi

Last Updated

Khu công nghiệp Thành Thành Công

Salary: 10 Tr - 20 Tr VND

 • Tay Ninh
 • Laptop
 • Insurance
 • Travel

Last Updated

Công ty Cổ phần Đầu tư EMI

Salary: 15 Tr - 20 Tr VND

 • Ha Noi
 • Laptop
 • Insurance
 • Travel

Last Updated

Tập Đoàn Tân Á Đại Thành

Salary: Competitive

 • Ha Noi
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

Last Updated

Công ty CP Stavian Hóa chất

Salary: Competitive

 • Ha Noi
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

Last Updated

ONEW

Salary: 15 Tr - 25 Tr VND

 • Ha Noi
 • Laptop
 • Insurance
 • Travel

Last Updated

ONEW

Salary: 15 Tr - 25 Tr VND

 • Ha Noi
 • Laptop
 • Insurance
 • Travel

Last Updated

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ INFINITY GROUP

Salary: 15 Tr - 25 Tr VND

 • Ha Noi
 • Laptop
 • Insurance
 • Travel

Last Updated

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG

Salary: Upto 30 Tr VND

 • Ha Noi
 • Insurance
 • Travel
 • Allowances

Last Updated

American International Hospital (AIH)

Salary: 18 Tr - 25 Tr VND

 • Ho Chi Minh
 • Insurance
 • Travel
 • Incentive bonus

Last Updated

access_alarms

Send me similar jobs

Feedback