About us

Bà Nà Hills

Employment Information

Chuyên Viên Kỹ Thuật Điện/cơ Khí

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ Competitive
Deadline to apply 03/05/2021
Industry Mechanical / Auto / Automotive , Electrical / Electronics , Maintenance
Experience 2 - 5 Years

Công ty TNHH Lovepop Việt Nam

$ Competitive

  • Da Nang

CÔNG TY CỔ PHẦN STPOWER

$ 8 Mil - 15 Mil VND

  • Da Nang

CÔNG TY TNHH ĐIỆN KHÍ QUỐC QUANG (VIỆT NAM)

$ Competitive

  • Da Nang | Quang Nam

SolarBK

$ 6 Mil - 10 Mil VND

  • Da Nang

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ, Thương Mại Và Đầu Tư Sao Thủy

$ 7 Mil - 9 Mil VND

  • Da Nang

CN Đà Nẵng - Công ty Cổ Phần Viễn Thông FPT

$ 7 Mil - 10 Mil VND

  • Da Nang

Công ty Cổ Phần Viễn Thông FPT

$ 7 Mil - 10 Mil VND

  • Da Nang

Công ty Cổ Phần Viễn Thông FPT

$ 15 Mil - 20 Mil VND

  • Da Nang

CN Đà Nẵng - Công ty Cổ Phần Viễn Thông FPT

$ 7 Mil - 10 Mil VND

  • Da Nang