About us

40HRS HR Consulting (Công ty Cổ phần 40 Giờ)

Employment Information

Chuyên Viên Kỹ Thuật Dự Án (Digital Transformation Project)

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ Competitive
Deadline to apply 01/08/2021
Industry Others
Experience 1 - 0 Years

Công ty cổ phần IMPAC

$ 10 Mil - 20 Mil VND

  • Ha Noi

40HRS HR Consulting (Công ty Cổ phần 40 Giờ)

$ Competitive

  • Ha Noi

Công ty cổ phần IMPAC

$ 12 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội ( SHB )

$ Competitive

  • Ha Noi

40HRS HR Consulting (Công ty Cổ phần 40 Giờ)

$ Competitive

  • Ha Noi

Tập Đoàn Sunshine

$ 18 Mil - 28 Mil VND

  • Ha Noi

Tập Đoàn Karofi Holding

$ 15 Mil - 20 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty CP Tiến bộ Quốc tế (AIC GROUP)

$ 12 Mil - 18 Mil VND

  • Ha Noi

MegaCEO

$ 24,2 Mil - 28,6 Mil VND

  • Ha Noi | Bac Ninh | Vinh Phuc

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ VIỆT AN

$ 10 Mil - 20 Mil VND

  • Ha Noi